ga naar de inhoud ga naar de navigatie ga naar zoeken

Ik heb verzorging of verpleging nodig.

Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis. Bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, wassen en aankleden, wondverzorging of het geven van injecties. Deze zorg wordt gegeven vanwege een lichamelijke ziekte, lichamelijke beperking of dementie.

Hoe zit het precies?

Tot 1 januari 2015 was de langdurige zorg of verpleging geregeld via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sindsdien regelt uw zorgverzekeraar, uw gemeente of een zorginstelling deze zorg. Wilt u nieuwe zorg of ondersteuning aanvragen? Kijk dan op Regelhulp.nl. Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

Wijkverpleging voor volwassenen

Meer informatie over wijkverpleging voor volwassenen vindt u op de pagina Wijkverpleging van Regelhulp.nl. Op de pagina Indicatie voor wijkverpleging kunt u zien of u in aanmerking komt voor wijkverpleging.

Hulp bij persoonlijke zorg voor jeugd

Hulp bij de verzorging van kinderen en jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Kijk voor meer informatie bij Toegang tot jeugdhulp. Als uw kind 18 jaar wordt, valt hulp bij de verzorging onder Wijkverpleging. Meer informatie vindt u ook op de pagina Hulp bij persoonlijke zorg voor jeugd. 

Contact

Regelhulp kan geen vragen over uw persoonlijke situatie beantwoorden. Regelhulp geeft een overzicht van mogelijke oplossingen bij algemene problemen in het dagelijks leven. U kunt contact opnemen met:

  • het wijkteam voor vragen over ondersteuning in het dagelijks leven;
  • uw huisarts of zorgverzekeraar voor vragen over medische zorg;
  • het UWV voor vragen over ondersteuning op werk of school;
  • uw zorgaanbieder als u al zorg krijgt en uw situatie verandert.

Rol van de huisarts

Voor wijkverpleging is een indicatie van de huisarts niet nodig. De huisarts kan u wel helpen bij het kiezen van een thuiszorgorganisatie of zorgaanbieder.

Voor jeugdhulp kunt u wel een verwijzing bij uw huisarts aanvragen. 

Zoeken

Inloggen voor artsen

Wachtwoord vergeten?