ga naar de inhoud ga naar de navigatie ga naar zoeken

Ik voel mij niet in staat om naar de inburgeringscursus te gaan.

Door ziekte voelt u zich niet in staat om deel te nemen aan de inburgeringscursus.

Hoe zit het precies?

Deelname aan een inburgeringscursus is zeer belangrijk. Mensen leren door middel van een inburgeringsprogramma  beter zelfstandig te functioneren. De cursus zorgt ervoor dat u makkelijker contact krijgt met mensen die u tegenkomt in de buurt, op school, in de winkel of op het werk. Hierdoor voelt u zich prettiger en meer gezond. Het kan natuurlijk zijn dat u ziek wordt en tijdelijk niet kunt deelnemen aan de lessen. Of dat u zich door ziekte helemaal niet in staat voelt om aan het programma deel te nemen.

Wat moet u doen?

 1. Als u tijdelijk niet naar de lessen kunt gaan?
  Als u ziek wordt tijdens de inburgeringscursus, meldt u zich ziek bij de organisatie waar u de inburgeringscursus volgt. Deze overlegt met u of u op korte termijn weer met de lessen verder kunt gaan. Als u niet snel weer aan de les kunt deelnemen, wordt u gevraagd of u kunt aantonen hoe ziek u bent - dit in verband met het eventueel opleggen van sancties, de inburgeringscursus is voor sommige mensen immers verplicht. Een verklaring van uw huisarts of uw specialist is vaak voldoende. 

  Rol van de huisarts
  De huisarts kan geen uitspraak doen of u te ziek bent om naar de lessen te gaan. Dat zult u zelf moeten beoordelen. Wel kunt u aan uw huisarts vragen om een kopie van uw medisch dossier waarin staat dat u op die dag contact met de huisarts hebt gehad over uw ziekte. Dat kan natuurlijk alleen als u daadwerkelijke contact heeft gehad. Uw huisarts mag hiervoor een financiële vergoeding vragen.  

 2. Als u langer dan 3 maanden ziek bent geweest?
  Als u langer dan 3 maanden ziek bent geweest, kunt u extra tijd krijgen om uw inburgeringsdiploma te halen. Deze extra tijd kunt u aanvragen via het formulier machtiging opvragen gezondheidsgegevens. Met dit formulier geeft u toestemming aan uw arts om gezondheidsgegevens door te geven aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Stuur dit formulier maximaal 6 maanden voor het einde van uw inburgeringstermijn op aan DUO.

 3. Als u definitief niet naar de lessen kunt gaan of niet in staat bent het examen te halen?
  Als u langdurig ziek bent, psychische problemen hebt of een verstandelijke handicap, dan kunt u om medische redenen de inburgeringscursus niet volgen en het examen niet maken. U kunt een medische ontheffing aanvragen. Hiervoor moet u medisch gekeurd worden door Argonaut Advies, telefoon 088 - 229 8080, klik hier voor de website.

  Na de medische keuring kunt u ontheffing aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) via het formulier Ontheffing om medische of psychische redenen.

Zoeken

Adres

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Servicecentrum Inburgering
Postbus 764
9700 AT Groningen
www.inburgeren.nl

Inburgeringstelefoon:
T. 050 - 599 96 00

Argonaut Advies
T. 088 - 229 8080
www.argonaut.nl

Inloggen voor artsen

Wachtwoord vergeten?